OSS I NORDGRØNT SA

Styreleder

Fritjof Sandstad

Jamtvegen 35

7605 Levanger

Nestleder

Odd Hveem

Kjørkjelinna 205

2848 Skreia

Veksthus

Leder:

Stig Arild Oldervik

Vara:

Eirik Voll

Frukt & Bær

Leder:

Jostein Lutro

Vara:

Atle Hauge

Friland

Leder:

Inger Iren Eriksrud

Vara:

Jone Wiig

Potet

Leder:

Sigurd Orre

Vara:

Oddbjørn Aarøe

Coop Norge

Styremedlem:

Hanne Brennhovd

Vara:

Atle A Olsen

Facebook