Ukategorisert

Oppdatert mal for plantevern

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning Oppdatert mal for plantevernjournal | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Nye kursdatoer arbeidsgiverkurs

Hei. Her kommer 2 nye muligheter hvis noen fremdeles ikke har fått tatt arbeidsgiverkurset Har du ennå ikke tatt arbeidsgiverkurs for landbruket? Da kan du velge mellom to ulike kursdatoer i april; 8. og 13. april. Hvert kurs vil ha en varighet på 4 timer, og man trenger kun å delta på ett kurs. Nye […]

Kartlegging av potet- og grønnsakslager

16.12.2020 (Oppdatert: 16.12.2020) Gjennom en spørreundersøkelse blant potet- og grønnsaksprodusenter ønsker næringa å skaffe gode tall på status og framtidig behov for lager i grøntsektoren. Kartlegging av potet- og grønnsakslager – Fagforum Potet (nlr.no)

Facebook