Alle innlegg av: Johan Presthus

Om Johan Presthus

Kartlegging av potet- og grønnsakslager

16.12.2020 (Oppdatert: 16.12.2020) Gjennom en spørreundersøkelse blant potet- og grønnsaksprodusenter ønsker næringa å skaffe gode tall på status og framtidig behov for lager i grøntsektoren. Kartlegging av potet- og grønnsakslager – Fagforum Potet (nlr.no)

Rapportering av matsvinn i grøntsektoren

Publisert: 08.12.2020Oppdatert: 08.12.2020 Matsvinn i grøntsektoren, hva nå? Landbruksdirektoratet har ansvar for å samle inn og sammenstille informasjon om matsvinn i primærleddet for produkter innenfor grøntsektoren. Jordbruksforetak, pakkeri og råvaremottak til industri (presseri, fryseri, ferskforedlingsindustri og konservesindustri) skal rapportere sitt matsvinn årlig. Alle skal rapportere for første gang i 2021 for matsvinnet som har oppstått det foregående […]

Facebook