Alle innlegg av: Johan Presthus

Om Johan Presthus

Felles årsmøte i Stavanger flyttes til januar 2022( 21.-23 januar)

Hei. Pga. fremdeles usikkerhet med tanke på Korona og vaksinering utover høsten, har styret i Nordgrønt bestemt at det planlagte felles årsmøtet i Stavanger, utsettes til januar 2022. Morten Bilstad i region Vest, har reservert hotell i Stavanger helga 21-23. januar. Håper så mange som mulig kan sette av denne helga og at smittesituasjonen rundt […]

Oppdatert mal for plantevern

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning Oppdatert mal for plantevernjournal | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Nye kursdatoer arbeidsgiverkurs

Hei. Her kommer 2 nye muligheter hvis noen fremdeles ikke har fått tatt arbeidsgiverkurset Har du ennå ikke tatt arbeidsgiverkurs for landbruket? Da kan du velge mellom to ulike kursdatoer i april; 8. og 13. april. Hvert kurs vil ha en varighet på 4 timer, og man trenger kun å delta på ett kurs. Nye […]

Facebook