OM OSS

Nordgrønt SA ble stiftet i 1994, og er en samarbeidsorganisasjon mellom Coop Norge Handel AS og norske leverandører av frukt, bær, grønnsaker og potet til Coop. Nordgrønts produsenter er organisert i tre regioner med sine styrer: Østlandet, Rogaland og Trøndelag. Produsentene er videre delt inn produktgruppene frukt, veksthus, grønnsaker og potet.  

Nordgrønts Hovedstyre består av leder, nestleder, de fire produktgruppelederne og Coops representant.

Daglig leder møter på Hovedstyremøtene som sekretær.

Milestones

Nordgrønt SA – historie

Mars, 2016
Februar, 2016
Mars, 2016
Mai, 2012
April, 1998
Mars 1994
Nordgrønt SA ble stiftet

Facebook